Methode

drie manieren.
jij kiest.

Les op maat

We bepalen jouw leermethodes, sterke punten en zwakke punten. Hier proberen we een beeld van te krijgen en het te gebruiken om zo de lesstof beter te leren begrijpen. 

Gaandeweg krijg je zelf de vrijheid om te experimenteren met nieuwe leermethodes waarbij ik al mijn ervaring gebruik om je te ondersteunen.

Gebruikmakend van de principes van democratisch onderwijs kan ik een klas zelfsturend de lesstof laten leren. 

Echter verreist dit veel vrijheid vanuit de school.

De cloud methode

Door een planning te maken waarin je thuis videolessen bestudeert en je het schoolboek gebruikt voor huiswerkopgaves creer je meer vrijheid om de stof te begrijpen. 

Meestal gericht naar het verkrijgen van nieuwe kennis.

Klassikaal kan een planning gemaakt worden om de lesstof te digitaliseren en het klaslokaal om te draaien. 

Gebruikmakend van ‘blended learning’ zal de klas thuis de videolessen volgen en opdrachten in de les samen behandelen.

Klassiek

We werken vanuit het schoolboek van A-Z en bereiden de stof voor. Meestal gericht naar een toets.

Klassieke les volgens eigen curriculum en schoolregels.

Stap 1: kennismaken
(Gratis)

Elkaar leren kennen, kijken of er een klik is en bespreken hoe ik jou kan helpen.

Stap 2: Planning maken

Doelen stellen, lesstof verzamelen, studieplan schetsen en afspraken maken.

Stap 3: Les

We gebruiken een van de drie methodes en gaan ervoor!

Evaluatie

Achteraf evalueren hoe de bijlessen zijn gegaan en vieren dat het doel behaald is.