WIE BEN IK?

Mijn missie

Een leeromgeving creëeren waarin de leerling, intrinsiek gemotiveerd, vakken leert.

In het huidig onderwijssysteem wordt er aan de hand van een curriculum bepaalt wat je moet leren. Op school wordt daarnaast bepaald wanneer en door wie dat gebeurt. In veel gevallen is dit niet wat de meeste leerlingen willen waardoor kennisoverdracht geforceerd en tijdelijk lijkt. Ik probeer hier stappen in te ondernemen om het te veranderen.

 • Bruno Ortiz Kessels
 • 06 302 403 88
 • 23 jaar
 • Eindhoven
 • TU Eindhoven
 • Tweedegraadsbevoegd docent
 • MTB, crossfit en zwemmen

Mijn ervaring

Tijdens mijn stages en mijn carrière in het regulier onderwijs zag ik een hoop problemen, maar geen milieu waarin er met potentiele oplossingen geëxperimenteerd kon worden.

In mijn vier jaar als docent natuurkunde en scheikunde heb ik op vijf scholen les gegeven. Mijn eerste school was een vernieuwende school genaamd, De nieuwste school, in Tilburg. Hier werd al, naar mijn gevoel, revolutionair onderwijs gegeven door de leerlingen uit eigen nieuwsgierigheid onderwerpen te laten kiezen bij elk vak om zo de stof te leren. 

Na drie klassieke scholen merkte ik dat bij elke school steeds dezelfde problemen zich voordeden. 

 • Het belangrijkste probleem ervaarde ik in de bemoeilijking van vernieuwing. Niet alleen door leraren en leidinggevenden, maar ook door leerlingen zelf. Veel leerlingen waren zo in het ritme en regelmaat van de school verstrikt dat elke vorm van toename in eigen verantwoordelijkheid, beslissingsbevoegdheid en vrijheid werd ervaren als nutteloos of als tekortkoming van mij als leraar. 
 • Het tweede probleem was de tijd die ik (niet) kon geven  aan elke leerling. Als docent is het in mijn mening ook je taak om de leerlingen op te voeden en met wat simpel rekenwerk kwam ik bij elke school uit op een gemiddelde van 3-5 minuten per leerling per week! Een band bouwen, diepgang vinden en verantwoording geven wordt met zo weinig tijd een onmogelijk karwei. Je merkte dit vaak in het gedrag van zowel leerlingen als leraren.
 • Het laatste probleem zag ik in de beoordeling van leerlingen. Elke klas moest op hetzelfde niveau dezelfde toets maken op exact hetzelfde moment. Op vrijwel alle scholen werd de toets dan ook als einddoel gezien en niet als middel om te testen of de kennis er is. Niet alleen zorgt dit destructief toetsen voor een oneerlijke manier van kennistesten het zorgde voor een tijdelijk kennisoverdracht. Door middel van de stof te stampen bleef de kennis zo’n paar weken zitten tot aan de toets zelf, maar na twee weken was het grootste deel al weg. 

Mijn principes

Ik beoordeel iemand op zijn eigen principes en niet die van mij. 

Hier volgen mijn belangrijkste principes:

 • Alles mag veranderen, zelfs als het al goed is
 • Het proces is belangrijker dan het resultaat
 • Als je de verantwoordelijkheid niet neemt, neemt iemand anders die
 • Don't lose and be a loser
 • Alles wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet
 • 1+1=3
 • Wie de schoen past, mag 'm opeten
 • Ge wit ooit nooit nie
 • Als ik gemekker wil, dan koop ik wel geiten

Mijn aantallen

1
klassen
> 1
Leerlingen gedoceerd
1
scholen